Bóng đèn nền đồng hồ 6v 1.5w hiệu MATSUSHIMA

$3.28
Set bán: 1 cái. Thông số: 6V 1.5W. Sản xuất tại Nhật Bản. Dùng cho đồng hồ congtomet xe máy như Honda 67, CD50, cub,...

Bóng đèn H4 12V 60/55W MIRAREED – Japan

$16.40
Set bán: 1 cặp. Dòng điện 12V. Công suất 60/55W. Hàng chính hãng Mirareed. Sản xuất tại Trung Quốc.

Bóng đèn H4 24V 75/70W hiệu GE General Electrics – USA – 1 cặp

$20.50
Set bán: 1 cặp (2 cái). Dòng điện 24V. Công suất 75/70W. Hàng chính hãng General Electrics. Sản xuất tại Hungary.

Bóng đèn H4 12V 60/55W hiệu Stanley

$10.66
Set bán: 1 cái. Dòng điện 12v. Công suất 60/55W. Hàng chính hãng Stanley. Sản xuất tại Trung Quốc.

Cặp bóng đèn nền đồng hồ 6v 1.5w hiệu MATSUSHIMA

$10.66
Set bán: 2 cái. Thông số: 6V 1.5W. Sản xuất tại Nhật Bản. Dùng cho đồng hồ congtomet xe máy như Honda 67, CD50, cub,...

Bóng đèn Stanley 6V 1.7W gắn bóng mo đồng hồ congtomet

$2.05
Bóng đèn Stanley 6V 1.7W gắn bóng mo đồng hồ congtomet. Set bán: 1 bóng. Hàng chính hãng Stanley. Sản xuất tại Nhật Bản.

Bóng đèn xi nhan Stanley 6v 17w

$3.69
Số lượng bán: 1 bóng. Hàng chính hãng Honda. Sản xuất tại Nhật Bản.

Bóng đèn xi nhan Stanley 6v 8w

$3.90
Số lượng bán: 1 bóng. Hàng chính hãng Honda. Sản xuất tại Nhật Bản.

Bóng đèn xi nhan 12v 21w Matsushima

$4.31
Số lượng bán: 1 bóng. Sản xuất tại Nhật Bản.

Bóng đèn xi nhan 12v 10w Matsushima

$4.31
Số lượng bán: 1 bóng. Sản xuất tại Nhật Bản.

Bóng đèn Halogen PH7 12v 35/36.5w hiệu Matsushima

$21.32
Set bán: 1 bóng. Dùng điện 12 volt. Ánh sáng vàng thông thường. Sản xuất tại Nhật Bản.

Bóng đèn congtomet 12v 2w hiệu MATSUSHIMA

$5.33
Set bán: 1 cái. Thông số: 12V 2W. Sản xuất tại Nhật Bản. Dùng cho đồng hồ congtomet xe máy như Honda 67, CD50, cub,...

Bóng đèn congtomet 12v 2w chính hãng Honda

$5.33
Set bán: 1 cái. Thông số: 12V 2W. Hàng chính hãng Honda. Sản xuất tại Nhật Bản. Dùng cho đồng hồ congtomet xe máy như Honda 67, CD50, cub,...

Bóng đèn T19 6v 25/25w hiệu Matsushima, màu white

$9.02
Set bán: 1 bóng. Dùng điện 6 volt. Ánh sáng trắng. Sản xuất tại Nhật Bản.

Bóng đèn T19 6v 25/25w hiệu Matsushima, màu clear

$6.56
Set bán: 1 bóng. Dùng điện 6 volt. Ánh sáng vàng thông dụng. Sản xuất tại Nhật Bản.

Bóng đèn halogen white sapphire PH7 12v 35/36.5w hiệu Matsushima

$36.08
Set bán: 1 bóng. Ánh sáng white sapphire. Sản xuất tại Nhật Bản.

Bóng đèn halogen PH12 12v 40/40w hiệu Matsushima

$20.50
Set bán: 1 bóng. Ánh sáng vàng thông dụng. Sản xuất tại Nhật Bản.

Bóng đèn T19 P15D25-3L, 12v 35/30w hiệu Matsushima

$9.43
Set bán: 1 bóng. Ánh sáng vàng thông dụng. Sản xuất tại Nhật Bản.

Bóng đèn T19 12V 30/30W hiệu Matsushima

$6.15
Set bán: 1 bóng. Ánh sáng vàng thông dụng. Sản xuất tại Nhật Bản.

Bóng đèn PH7 12V 30/30W hiệu NBS

$10.25
Set bán: 1 bóng. Ánh sáng trắng. Sản xuất tại Nhật Bản.

Bóng đèn T19 12V 25W hiệu Matsushima

$6.15
Set bán: 1 bóng. Ánh sáng vàng thông dụng. Sản xuất tại Nhật Bản.