Showing all 2 results

Bao tay cub đèn tròn – Bên trái

Bao tay cub đèn tròn - Bên trái. Set bán: 1 cái bên trái. Hàng zin, mới 100%. Sản xuất tại Nhật Bản.

Bao tay ống ga cub đèn tròn

Bao tay ống ga cub đèn tròn. Set bán: chỉ bao tay ga và ống ga (không có bao tay bên trái). Hàng zin, mới 100%. Sản xuất tại Nhật Bản.