Sửa chữa xe máy

Hướng dẫn lắp đặt và đặt chiều khóa xích (sên) DID Oring

Lưu ý: Quý khách BẮT BUỘC phải lắp khóa xích đúng chiều như hình để đảm bảo vận hành. Nếu lắp đúng như hình thì xích (sên) DID Oring V 428 520 525 530 KHÔNG THỂ TUỘT .

Theo vnride.com